Bài 12. Corel draw - Tạo hình e-líp

Bài 12. Corel draw - Tạo hình e-líp

8519/10

Tự học Corel Draw qua ví dụ

Bài 12. Corel draw - Tạo hình e-líp

Không cần đến Corel DRAW, bạn vẫn có thể vẽ hình khung một cách sắc sảo trên giấy bằng thước và viết. Tuy nhiên, trong trường hợp cần đến hình e-líp (còn gọi là hình ô-van hay hình bầu dục), dám chắc rằng không mấy khi bạn hài lòng với kết quả của lối vẽ thủ công. Trong hộp công cụ của Corel DRAW có một công cụ dành riêng để vẽ hình e-líp gọi là Ellipse Tool. Cách dùng công cụ này giống hệt trường hợp vẽ hình khung. Bạn cũng "căng" ra một hình khung, nhưng là hình khung tưởng tượng, Corel DRAW sẽ tạo nên e-líp nội tiếp trong hình khung đó. Nói khác đi, hình khung mà bạn xác định khi vẽ e-líp chính là khung bao (bounding box) của e-líp được tạo ra.

Bấm-kép vào công cụ chọn : Chọn mọi hình khung mà bạn đã tạo ra

Gõ phím Delete: Dọn sạch miền vẽ

Bấm vào công cụ vẽ e-líp (hoặc gõ phím F7)
Trỏ vào đâu đó, "căng" một khung bao và thả phím chuột: Bạn có được đối tượng e-líp, mặc nhiên ở trong tình trạng "được chọn" (hình 1)

Với công cụ vẽ e-líp trong tay, bạn tiếp tục "căng" khung bao để tạo ra e-líp khác. Chỉ vài lần, bạn sẽ thấy quen tay thôi.

Bấm vào giữa e-líp nào đó: Chọn e-líp

Kéo dấu X giữa e-líp để di chuyển nó đến chỗ khác

Kéo một trong các dấu chọn để co dãn e-líp

Bấm vào e-líp lần nữa: Các dấu chọn quay hiện ra
Kéo dấu chọn quay để quay tròn e-líp

Bấm vào một ô màu tùy ý: Chọn màu tô cho e-líp
Bấm-phải vào ô màu tùy ý: Chọn màu nét cho e-líp
 


Hình 1


Tác dụng của phím Shift và Ctrl

Nếu thấy cách vẽ e-líp vừa nêu không được tự nhiên, bạn ấn giữ phím Shift khi căng khung bao. Khi ấy, Corel DRAW xem chỗ xuất phát là tâm e-líp.

Nếu ấn giữ phím Ctrl khi căng khung bao, bạn sẽ lại có dịp chứng kiến sự "khó chịu" của phím này: e-líp được tạo ra là một đường tròn. Như vậy, để vẽ một đường tròn với tâm định trước, bạn ấn giữ cả hai phím Shift và Ctrl khi căng khung bao.

Trỏ vào đâu đó và căng khung bao: E-líp được tạo ra ngay và co dãn theo sự điều khiển của bạn
Ấn giữ phím Ctrl: Đường tròn xuất hiện thay cho e-líp.
Thả phím chuột và thả phím Ctrl: Bạn có đường tròn như ý
Trỏ vào đâu đó mà bạn muốn là tâm đường tròn, ấn giữ phím Shift và Ctrl, căng khung bao, thả phím chuột rồi thả phím Shift và Ctrl: Vẽ đường tròn với tâm định trước

Chỉnh dạng e-líp

Để ý e-líp nào đó đang được chọn, bạn thấy có một nút (ô vuông nhỏ xíu) duy nhất nằm ở đỉnh hoặc ở đáy e-líp (tùy theo bạn căng e-líp theo chiều nào, từ trên xuống hay từ dưới lên). Cũng như trường hợp hình khung, bạn có thể kéo nút ấy dọc theo e-líp để chỉnh dạng e-líp. Nếu bạn kéo nút e-líp ở miền trong e-líp, e-líp sẽ có dạng bánh (pie), cụ thể là bánh bị "thẻo" mất một miếng. Nếu kéo nút e-líp ở miền ngoài e-líp, e-líp sẽ trở thành một cung (arc).

Bấm vào e-líp nào đó để chọn: Các dấu chọn xuất hiện. Trên e-líp có một nút vuông nhỏ xíu
Trỏ vào nút e-líp: Nút e-líp phình lên (hình 2)
Kéo nút dọc theo e-líp ở miền trong: E-líp có dạng bánh
Kéo nút dọc theo e-líp ở miền ngoài: E-líp có dạng cung
Thả phím chuột: E-líp có dạng bánh hoặc dạng cung tùy theo bạn thả phím chuột khi ở miền trong hoặc miền ngoài e-líp

Bạn có thể tiếp tục vẽ e-líp, tô màu và chỉnh dạng như gợi ý ở hình 3 cho đến khi thật quen tay. Chú ý rằng nếu ấn giữ phím Ctrl khi chỉnh dạng e-líp, tác dụng "khống chế" của phím này biểu hiện ở chỗ góc quét của dạng bánh hoặc dạng cung chỉ có thể thay đổi từng mức 15 độ.
Hình 2


Hình 3


Thanh công cụ Property Bar

Khi có một e-líp được chọn, thanh công cụ Property Bar có các thành phần điều khiển như bạn thấy ở hình 4 (ngoài các thành phần điều khiển kích thước và độ co dãn mà bạn đã quen thuộc), giúp ta chỉnh dạng e-líp một cách chính xác:

* Ellipse: Cho e-líp "hiện nguyên hình" nếu e-líp được chọn đang có dạng bánh hoặc dạng khung.
* Pie: Làm cho e-líp đã chọn có dạng bánh theo quy định về góc quét (angle) ở hai ô nhập liệu Starting and Ending Angles tiếp theo.
* Arc: Làm cho e-líp đã chọn có dạng cung theo quy định về góc quét ở hai ô nhập liệu Starting and Ending Angles tiếp theo.
* Starting and Ending Angles: Ô nhập liệu bên trên xác định vị trí xuất phát của góc quét (vị trí mặc định là 0 độ). Ô nhập liệu bên dưới xác định vị trí kết thúc của góc quét (vị trí mặc định là 270 độ). Bạn có thể gõ trị số tùy ý trong hai ô nhập liệu này hoặc tăng giảm trị số hiện hành bằng cách bấm vào các dấu mũi tên "chỉ thiên, chỉ địa".
* Clockwise/Counterclockwise Arcs or Pies: Bạn có thể bật/tắt nút bấm này để đổi chiều góc quét.
Hình 4


Chọn e-líp dạng bánh nào đó

Bấm vào nút Arc trên thanh công cụ Property Bar: Dạng bánh chuyển thành dạng cung
Bấm vào nút Clockwise... trên thanh công cụ Property Bar: Góc quét đổi chiều
Bấm vào nút Ellipse trên thanh công cụ Property Bar: E-líp trở lại nguyên vẹn
Bấm-kép vào công cụ chọn : Chọn mọi e-líp hiện có
Gõ phím Delete: Dọn sạch miền vẽ


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top