Bài 18: Tìm hiểu về Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P3

Bài 18: Tìm hiểu về Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P3

Bạn thiết lập Color Effect cho symbol bằng cách sử dụng các tùy chọn từ mục Style sau đây:
14869/10

Tự học Adobe Flash CS4

Bài 18: Tìm hiểu về Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P3

Bạn thiết lập Color Effect cho symbol bằng cách sử dụng các tùy chọn từ mục Style sau đây:

* Sử dụng Color effect - Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành

Tùy chọn None: Đây là tùy chọn mặc định cho symbol. Tùy chọn này không làm thay đổi màu sắc ban đầu khi bạn tạo symbol. Nếu trước đó bạn đã chọn một tùy chọn khác thì khi chọn lại None sẽ hủy bỏ các thay đổi về màu sắc để đưa symbol trở về trạng thái màu sắc ban đầu.

Tùy chọn Brightness: Tùy chọn này dùng để thiết lập độ sáng tối cho symbol. Giá trị dương sẽ làm cho symbol sáng hơn (100% sẽ làm cho symbol chuyển sang màu trắng). Giá trị âm sẽ làm cho symbol tối hơn (-100% sẽ làm cho symbol chuyển sang màu đen). Giá trị 0 giữ nguyên độ sáng ban đầu của symbol. Bạn kéo thanh trượt hoặc gõ số trực tiếp vào ô % để thiết lập giá trị cho Brightness.

 

 

Ví dụ minh họa các giá trị Brightness khác nhau cho cùng một symbol với màu gốc là blue:

 

Tùy chọn Tint: Tùy chọn này dùng để hòa trộn một màu mới với màu hiện hữu của symbol. Bạn có thể chọn màu bằng cách bấm vào ô màu bên phải mục Style và chọn màu từ bảng màu hiện ra. Bạn cũng có thể gõ số trực tiếp vào các ô bên phải mục Red, Green, Blue, hoặc kéo thanh trượt để thiết lập các giá trị này. Để thiết lập mức độ hòa trộn màu mới với màu hiện hữu của symbol, bạn kéo thanh trượt ở mục Tint hoặc gõ số trực tiếp vào ô %.

Ví dụ minh họa các giá trị Tint khác nhau cho cùng một symbol (màu Tint là màu đỏ):

Tùy chọn Alpha: Tùy chọn này dùng để xác lập độ trong suốt cho symbol. Để thiết lập mức độ trong suốt cho symbol, bạn kéo thanh trượt ở mục Alpha hoặc gõ số trực tiếp vào ô %. Độ trong suốt nhỏ hơn 100% giúp bạn nhìn thấy các đối tượng nằm dưới symbol.

Ví dụ minh họa các giá trị Alpha khác nhau cho cùng một symbol:

Tùy chọn Advanced: Tùy chọn này dùng để tinh chỉnh cả bốn thông số Alpha, Red, Green, Blue cùng một lúc cho symbol. Bạn thiết lập tỉ lệ % ở ô bên trái của các thông số nêu trên. Ô bên phải dấu + dùng để thiết lập giá trị offset cho các kênh (để tăng hoặc giảm một lượng nhất định). Như vậy giá trị mới của các kênh sẽ là giá trị gốc nhân với tỉ lệ % cộng với giá trị offset. (Công thức này được thể hiện trong hình bên dưới)

Ví dụ minh họa điều chỉnh giá trị Advanced cho cùng một symbol:

Tìm hiểu thêm về Symbol

(Xem thêm phần lý thuyết bổ sung về Symbol ở bài Tạo ảnh động theo Phương pháp Motion Tween)

Ở phần đầu của bài thực hành, bạn đã tạo Movie Clip bap benh. Khi bạn kéo một Instance của Movie Clip bap benh từ Libray ra Stage để sử dụng, Movie Clip bap benh có thể hoạt động mặc dù ở Stage chỉ có một frame, trong khi Timeline của Movie Clip bap benh có 48 frame.

Tuy nhiên khi bạn đã chuyển Symbol sang dạng Graphic, bạn phải điều chỉnh để số lượng frame ở Timeline chính phải bằng hoặc là bội số số frame của Graphic symbol để có thể đảm bảo cho Graphic symbol hoạt động đúng theo số frame đã tạo ra bên trong Graphic symbol.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng nhiều Instance của Graphic symbol, bạn có thể làm cho tác phẩm phong phú hơn bằng cách điều chỉnh cho các Instance này lệch pha nhau. Bạn thực hiện điều này thông qua việc thiết lập giá trị cho mục First ở tùy chọn Looping. Tại đây bạn gõ số frame nào của Graphic symbol bạn muốn xuất hiện đầu tiên như trong bài thực hành.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm tùy chọn cho mục Options:

- Loop: Graphic Symbol sẽ play từ frame đầu đến frame cuối và lập lại liên tục.
- Play Once: Graphic Symbol sẽ play từ frame đầu đến frame cuối một lần rồi ngưng.
- Single Frame: Graphic Symbol chỉ hiển thị bằng một frame duy nhất do bạn thiết lập ở ô First và không play.

Đối với Movie Clip, ngoài việc có thể hoạt động độc lập với Timeline chính, bạn có thể thiết lập thêm một số tùy chọn khác như sau:

+ Đặt tên cho Movie Clip để sử dụng với ActionScript: Bạn đặt tên cho Movie Clip ở ô <Instance Name> (sẽ được giới thiệu khi thực hành về ActionScript).

+ Điều chỉnh các thông số ở mục 3D Position and View. (sẽ được giới thiệu ở các bài thực hành tiếp theo)

+ Điều chỉnh các thông số ở mục Display. Tại đây bạn sẽ thực hiện việc phối trộn màu giữa các Movie Clip (Blending) hoặc thiết lập tùy chọn Cache as bitmap để giúp Flash hoạt động được suôn sẻ, không có dấu hiệu bị chậm (sẽ được giới thiệu ở các bài thực hành tiếp theo).

+ Điều chỉnh các thông số ở mục Filter. Tại đây bạn có thể tạo các loại Filter khác nhau cho Movie Clip như Drop Shadow, Blur, Glow,… (sẽ được giới thiệu ở các bài thực hành tiếp theo).

Một đối tượng được chuyển sang Graphic Symbol giúp làm kích thước file nhỏ hơn khi chuyển sang Movie Clip. Như vậy sau khi xem xét các đặc điểm đã nêu, bạn sẽ chọn loại Symbol phù hợp cho tác phẩm của bạn.

Button Symbol sẽ được giới thiệu ở các bài thực hành tiếp theo.

Bạn có thể giữ nguyên loại Symbol đã chọn lựa ban đầu là Movie Clip ở Library, nhưng lại sử dụng Instance như Graphic Symbol bằng cách thay đổi thông qua Property Inspector như ở phần thực hành:

Bạn cũng có thể chuyển hẳn một Symbol ở Library từ loại này sang loại khác thông qua thông số ở Library như sau:

1. Chọn Movie Clip bap benh từ Library:

2. Bấm vào nút Properties… phía dưới:

3. Hộp thoại Symbol Properties… xuất hiện. Ở mục Type, bấm cho menu xổ xuống và chọn Graphic. Bấm OK để đóng hộp thoại lại:

Kết quả được cập nhật tại Library. Bap bênh đã chuyển thành Graphic Symbol:

Nguồn từ nhipsongso.tuoitre.vn


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top