Cách vào Facebook dành cho các mạng, cập nhật ngày 15-02-2012

Cách vào Facebook dành cho các mạng, cập nhật ngày 15-02-2012

Đã là dân công nghệ thông tin thì không ai là không chơi Facebook. Tuy nhiên ở VN thì bị nhà mạng chặn lại. Cũng dể hiễu thôi, khi mà mọi băng thông bị tiêu hao 1 cách lãng nhách!
14189/10

Thủ thuật - mẹo vặt

Cách vào Facebook dành cho các mạng, cập nhật ngày 15-02-2012

Đã là dân công nghệ thông tin thì không ai là không chơi Facebook. Tuy nhiên ở VN thì bị nhà mạng chặn lại. Cũng dể hiễu thôi, khi mà mọi băng thông bị tiêu hao 1 cách lãng nhách!

Vẫn là cách cơ bản nhất, dùng file host và cập nhật dải IP

Bạn mở file hosts theo dường dẫn này C:\Windows\System32\drivers\etc
 

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com

Download file host tại đây!, xả nén và copy đè lên file host gốc

Hoặc dãy này:

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

Download file host tại đây

Chúc bạn thành công!


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top