Thủ thuật - mẹo vặt

Thủ thuật - mẹo vặt

19/10

Thủ thuật - mẹo vặt

  • 2 thủ thuật đơn giản để lấy lại email đã gửi
  • Đôi khi sau khi nhấn gửi thư điện tử thì bạn mới nhận thấy có sự nhầm lẫn. Bạn lo lắng vì người nhận rất có thể sẽ hiểu lầm dụng ý trong e-mail. Trong trường hợp này, bạn hãy sử dụng 2 thủ thuật hữu ích dưới đây để thu hồi lại những e-mail này nhé.

    Chi tiết

Total: 72
Top