Key: ra mat Android 4.2

  • Android 4.2 và những tính năng mới
  • Android 4.2 là một bản nâng cấp không lớn, đáng chú ý có tính năng chụp hình toàn cảnh panorama, sử dụng nhiều tài khoản trên tablet và chia sẻ nội dung không dây.

    Chi tiết

Total: 1
Top