Key: iPad Mini

  • iPhone 5 có thể bị cấm bán tại Mỹ do HTC kiện
  • Apple thường "thoát hiểm" sau các vụ kiện, nhưng lần này lợi thế có vẻ nghiêng về phía HTC khi họ được cho là đang nắm bản quyền 2 sáng chế về công nghệ LTE mà Apple sử dụng trong một số sản phẩm sắp ra mắt.

    Chi tiết

Total: 2
Top