Key: hoc flash qua vi du

  • Bài 1 - Làm quen với Adobe Flash CS4 Professional
  • Adobe Flash cung cấp một môi trường biên tập toàn diện để tạo các trang web tương tác, thiết kế website và làm ảnh động kỹ thuật số. Flash được sử dụng rộng rãi để tạo ra các ứng dụng phong phú với các đoạn video, đồ họa và ảnh động...

    Chi tiết

Total: 44
Top