Key: Go nhanh van ban tren laptop

  • Mẹo gõ nhanh văn bản trên máy xách tay
  • Bàn di chuột (touchpad) trên máy tính xách tay nhiều lúc khiến người dùng cảm thấy phiền toái vì chỉ cần hơi chạm nhẹ là con trỏ bị dịch chuyển làm ảnh hướng đến công việc.

    Chi tiết

Total: 1
Top