Khoảnh khắc khó đỡ của siêu quậy nhí - có 1 không 2.

Có những khoảnh khắc của các em bé mà bạn khó lòng nhịn nổi cười. Và nó được lưu lại bằng những hình ảnh quý như thế này.