Code Javascript tạo hiệu ứng chuyển động trái phải

Code Javascript tạo hiệu ứng chuyển động trái phải

Học javascript qua từng ví dụ đơn giản, mà ai cũng có thể làm được. Trong ví dụ này: Sử dụng javascript để di chuyển các thẻ từ trái sang phải.
41899/10

Javascript -Jquery - Ajax

Code Javascript tạo hiệu ứng chuyển động trái phải

Học javascript qua từng ví dụ đơn giản, mà ai cũng có thể làm được. Trong ví dụ này: Sử dụng javascript để di chuyển các thẻ từ trái sang phải.

B1. copy code CSS vào trong thẻ head

vi du ve javascript

B2. Copy đoạn code HTML bỏ vào trong thẻ body

B3. Copy code javascript này quăng dưới đoạn code HTML tren và trước thẻ body

Xem demo tại đây!


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top