Add more smiley to ckeditor - Thêm smile trong ckeditor

Add more smiley to ckeditor - Thêm smile trong ckeditor

Những smile trong ckeditor quá nghèo nàn, ít ỏi. Tới lúc bạn nên thay đổi smile trong ckeditor này.
21179/10

Javascript -Jquery - Ajax

Add more smiley to ckeditor - Thêm smile trong ckeditor

Những smile trong ckeditor quá nghèo nàn, ít ỏi. Tới lúc bạn nên thay đổi smile trong ckeditor này.

Bước 1. Download file smiles.zip này về

http://blog.itnet.vn/uploads/fckfinder/anhkha/files/smile_ckeditor/smiles.zip

Bước 2: Xả nén

Bước 3: Copy toàn bộ hình trong thư mục images vào plugin của ckeditor ckeditor\plugins\smiley\images

Bước 4: Copy file ckeditor.js đè lên file ckeditor.js cũ.

Và cuối cùng bạn có những smile khác hơn


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top