Kiến thức về HTML5 & CSS3 - Slide giới thiệu HTML5&CSS3

Kiến thức về HTML5 & CSS3 - Slide giới thiệu HTML5&CSS3

Bài viết này là 1 slide, giới thiệu những nét cơ bản của HTML5 kết hợp với CSS3. Tài liệu có có tiếng anh và Tiếng Việt. Sau khi xem slide bạn sẽ hiểu rõ về HTML5 và CSS3: các thuộc tính mới, các khả năng HTML5 & CSS3 có thể làm được. Khái niệm HTML5 và CSS3 sẽ không còn mơ hồ nữa.
60389/10

CSS3 & HTML5

Kiến thức về HTML5 & CSS3 - Slide giới thiệu HTML5&CSS3

Bài viết này là 1 slide, giới thiệu những nét cơ bản của HTML5 kết hợp với CSS3. Tài liệu có có tiếng anh và Tiếng Việt. Sau khi xem slide bạn sẽ hiểu rõ về HTML5 và CSS3: các thuộc tính mới, các khả năng HTML5 & CSS3 có thể làm được. Khái niệm HTML5 và CSS3 sẽ không còn mơ hồ nữa.

Để sử dụng và làm việc tốt với HTML5, bạn cần phải có trình duyệt chrome, safari hoặc Firefox để xem. Các version mới nhất nhé.

Kien thuc ve HTML5 va css3

Xem slide HTM5&CSS3 tại đây


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top