PHP code tạo captcha chống auto spam đơn giản, học PHP ai cũng có thể làm được

PHP code tạo captcha chống auto spam đơn giản, học PHP ai cũng có thể làm được

Tại sao lại phải tạo captcha? làm mỗi lần gõ bực cả mình?! Nhưng các bạn biết không? nếu không có vật cản này, thì các robot trên mạng nó hoành hành chịu không nổi đâu, lúc nào nó cũng tự động: đăng ký nick, đăng bài, ... làm website chúng ta trở thành 1 đống rác. Hãy để captcha ngăn cản bớt việc này!
64799/10

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

PHP code tạo captcha chống auto spam đơn giản, học PHP ai cũng có thể làm được

Tại sao lại phải tạo captcha? làm mỗi lần gõ bực cả mình?! Nhưng các bạn biết không? nếu không có vật cản này, thì các robot trên mạng nó hoành hành chịu không nổi đâu, lúc nào nó cũng tự động: đăng ký nick, đăng bài, ... làm website chúng ta trở thành 1 đống rác. Hãy để captcha ngăn cản bớt việc này!

enlightened Ý tưởng: Taọ ra 2 file: 1 tạo captcha và 1 file kiểm tra captcha.

File 1: đặt tên captcha.php cheeky

Tạo random 1 vài kí tự và chuyển kí tự này sang file hình. Sử dụng session để lưu kí tự captcha này lại.

File 2: đặt tên login.php cheeky

Trong file này, chúng ta chèn hình captcha bằng 1 thẻ img để chèn captcha

Tại sao lại có thêm thuộc tính onclick lên đó? vì chúng ta muốn thay đổi captcha khác thì click lên đây!

Tại sao lại có thêm n=time(), vì file hình được lưu trong cache, nên n=time() hiểu không phải là hình cũ mà là hình mới ---> nó mới chịu load hình về

Chúc bạn thành công! yes

download toàn bộ source của của ví dụ về tạo captcha


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top