Ajax file upload - upload file tự động bằng PHP sử dụng ajax

Bạn đã sử dụng Gmail và muốn website của mình cũng có thể upload file mà không phải reload lại trang? Bây giờ bạn có thể sử dụng ajax file upload. Upload file bằng ajax với code chưa tới 1Kb.

Bước 1 tạo file upload tự động bằng PHP - ajax

Tạo 1 file index.htm có thành phần là form để upload, sau đó chèn code javascript vào

Bước 2 

tạo file upload tự động bằng PHP - ajax.

Nội dung file javascript như sau, lưu lại với tên: webtoolkit.aim.js

Bước 3 tạo file upload tự động bằng PHP - ajax.

Đây là nội dung file mà action trong form chuyển tới.

Cuối cùng, chúng ta chạy để xem kết quả.

Download toàn bộ ví dụ tạo file upload tự động bằng PHP - ajax

Chúc các bạn thành công.