Tự học Javascript qua ví dụ

Tự học Javascript qua ví dụ

19/10

Tự học Javascript qua ví dụ

  • Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ javascript
  • Javascript là một ngôn ngữ lập trình chạy trên nền web browser (nghĩa là chúng ta cần có trình duyệt web như IE, Firefox, Chrome, ...là có thể học được về ngôn ngữ này rồi). Nó tương tác với các mã HTML, nhúng trực tiếp vào các trang HTML để tạo ra các hiệu ứng, và xử lí trang web linh hoạt hơn, đẹp hơn.

    Chi tiết

Total: 2
Top