Bài 18: Sử dụng Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P2

Bài 18: Sử dụng Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P2

Trong bài này, bạn sẽ sử dụng Symbol và Color Effect để tạo nhiều bập bênh trên Stage với các hiệu ứng màu sắc khác nhau. Các bước thực hành tiếp theo như sau:
15639/10

Tự học Adobe Flash CS4

Bài 18: Sử dụng Color Effect. Tự học flash cs4. Học flash căn bản - P2

Trong bài này, bạn sẽ sử dụng Symbol và Color Effect để tạo nhiều bập bênh trên Stage với các hiệu ứng màu sắc khác nhau. Các bước thực hành tiếp theo như sau:

6. Sử dụng Color Effect để đổi màu các bập bênh (Xem thêm phần Tìm hiểu về Color Effect).

6.1 Chọn Selection Tool từ thanh công cụ bên phải:

6.2 Chọn Property Inspector:

6.3 Lúc này một bập bênh vẫn đang được chọn. Trong hình minh họa bạn thấy nhiều nhóm tùy chọn để tinh chỉnh cho bập bênh. Nhóm tùy chọn nào được mở, bạn thấy hình tam giác màu trắng bên trái nhóm đó hướng xuống dưới và có các mục nhỏ phía dưới để tinh chỉnh. Nhóm nào chưa được mở, bạn thấy hình tam giác màu trắng bên trái nhóm đó hướng sang phải và không có các mục nhỏ phía dưới để tinh chỉnh. Để mở hoặc đóng một nhóm, bạn bấm chuột vào hình tam giác màu trắng hoặc tên nhóm.

Trong hình minh họa, nhóm Color Effect đang đóng, bạn bấm vào Color Effect để mở ra:

Bạn thu được các mục tinh chỉnh của nhóm Color Effect:

6.4 Bạn bấm vào hình tam giác màu đen bên phải mục Style phía dưới vùng Color Effect của Property Inspector. Chọn Brightness từ menu xổ xuống:

6.5 Bạn có thể gõ giá trị vào ô bên phải hoặc kéo thanh trượt để thay đổi giá trị Brightness để tinh chỉnh độ sáng. Trong hình minh họa, giá trị thiết lập là -25, màu bập bênh tối đi một chút:

6.6 Chọn bập bênh góc trên bên trái:

6.7 Bạn bấm vào hình tam giác màu đen bên phải mục Style phía dưới vùng Color Effect của Property Inspector. Chọn Tint từ menu xổ xuống:

6.8 Bấm vào ô Tint color để chọn màu từ bảng màu:

6.9 Bảng màu xuất hiện, bạn chọn màu vàng:

6.10 Bạn có thể gõ giá trị vào các ô bên phải hoặc kéo thanh trượt để thay đổi các giá trị này. Trong hình minh họa, mục Tint được thiết lập 33%:

6.11 Chọn bập bênh phía dưới bên phải:

6.12 Bạn bấm vào hình tam giác màu đen bên phải mục Style phía dưới vùng Color Effect của Property Inspector. Chọn Advanced từ menu xổ xuống:

6.13 Bạn có thể bấm chọn các ô và gõ giá trị mới vào hoặc đưa chuột vào, khi chuột chuyển thành bàn tay có mũi tên hai chiều ở ngón trỏ thì kéo chuột để thay đổi giá trị. Trong hình minh họa, ô bên phải giá trị Red được gán giá trị 255:

6.14 Chọn bập bênh phía dưới bên trái:

6.15 Bạn bấm vào hình tam giác màu đen bên phải mục Style phía dưới vùng Color Effect của Property Inspector. Chọn Alpha từ menu xổ xuống:

6.16 Bạn có thể gõ giá trị vào ô bên phải hoặc kéo thanh trượt để thay đổi giá trị này. Trong hình minh họa, mục Alpha được thiết lập 70%:

Bạn có thể chọn Control > Test Movie từ menu (hoặc phím tắt Ctrl+Enter) để xem kết quả.

Nhận xét: cả bốn bập bênh đều hoạt động giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Bước tiếp theo bạn sẽ điều chỉnh cho các bập bênh hoạt động lệch pha nhau.

7. Cho các bập bênh hoạt động lệch pha nhau.

7.1. Chọn bập bênh phía trên bên phải:

 

7.2 Ở Property Inspector bấm vào hình tam giác màu đen bên phải chữ Movie Clip, chọn Graphic từ menu xổ xuống:

7.3 Bấm chọn nhóm Looping để mở các mục tinh chỉnh:

7.4 Chấp nhận thông số mặc định của OptionsLoop, và First là 1 (Xem thêm phần Tìm hiểu thêm về Symbol ở cuối bài):

7.5 Chọn bập bênh phía trên bên trái:

7.6 Ở Property Inspector, bấm vào hình tam giác màu đen bên phải chữ Movie Clip, chọn Graphic từ menu xổ xuống:

7.7 Chấp nhận thông số mặc định của OptionsLoop, gõ giá trị 12 vào ô First.

7.8 Chọn bập bênh phía dưới bên phải:

7.9 Ở Property Inspector, bấm vào hình tam giác màu đen bên phải chữ Movie Clip, chọn Graphic từ menu xổ xuống:

7.10 Chấp nhận thông số mặc định của OptionsLoop, gõ giá trị 24 vào ô First.

7.11 Chọn bập bênh phía dưới bên trái:

7.12 Ở Property Inspector, bấm vào hình tam giác màu đen bên phải chữ Movie Clip, chọn Graphic từ menu xổ xuống:

7.13 Chấp nhận thông số mặc định của OptionsLoop, gõ giá trị 36 vào ô First.

Lúc này, bạn có thể chọn Control>Test Movie từ menu (hoặc phím tắt Ctrl+Enter) để xem thử kết quả. Tuy nhiên bạn thấy các bập bênh không hoạt động. Lý do là bạn đã chuyển các symbol từ Movie Clip sang Graphic. Sự khác nhau ở chỗ: Movie Clip symbol có thể tự hoạt động, Graphic symbol hoạt động phụ thuộc vào Timeline chính. Số frame ở Timeline chính phải bằng hoặc là bội số số frame của Graphic symbol để có thể đảm bảo cho Graphic symbol hoạt động đúng theo số frame đã tạo ra bên trong Graphic symbol.(Xem thêm phần Tìm hiểu thêm về Symbol ở cuối bài)

Để giúp các bập bênh hoạt động đúng, bạn bổ sung thêm cho đủ 48 frame vào Timeline chính (48 frame là số frame hoạt động của bập bênh mà bạn đã tạo ra trước đó).

7.14 Bấm chọn frame 48 trên Layer 1:

7.15 Bấm phím tắt F5 để bổ sung thêm frame:

Chọn Control > Test Movie từ menu (hoặc phím tắt Ctrl+Enter) để xem kết quả. Lúc này các bập bênh đều hoạt động.

7.16 Chọn Layer 2:

7.17 Bấm nút Delete để xóa:

Nhận xét: Bằng cách chuyển toàn bộ một animation từ Timeline chính thành Movie Clip symbol, bạn có thể sử dụng animation nhiều lần. Bạn cũng có thể copy đưa sang các tác phẩm khác để sử dụng mà không cần phải tạo lại từ đầu.

Bài tập gợi ý:

* Áp dụng cách làm trong bài này để tạo nhiều xích đu với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

• Bổ su người vào bập bênh và áp dụng cách làm trong bài này để tạo nhiều bâp bênh với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Nguồn từ nhipsongso.tuoitre.vn


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top