Tự học Adobe Flash CS4

Tự học Adobe Flash CS4

19/10

Tự học Adobe Flash CS4

  • Bài 6. Điều chỉnh Motion Path
  • Trong bài này, bạn sẽ điều chỉnh đường bay của chim ở bài thực hành 3 bằng cách điều chỉnh hoặc thay mới motion path. Các bước thực hành như sau:

    Chi tiết

Total: 44
Top