Tự học Adobe Flash CS4

Tự học Adobe Flash CS4

19/10

Tự học Adobe Flash CS4

  • Bài 12: sử dụng Shape Hint - P1
  • Shape Tween giúp bạn biến đổi đối tượng từ dạng này sang dạng khác. Trong một số trường hợp, sự biến đổi này diễn ra không suôn sẻ như ý định, bạn sử dụng Shape Hint để hướng dẫn sự biến đổi theo ý mình.

    Chi tiết

Total: 44
Top