Thư giãn, giải trí

Thư giãn, giải trí

19/10

Thư giãn, giải trí

  • Kiểm tra chỉ số IQ. Ai trả lời được nào?!
  • - Có 4 người rủ nhau đi uống cà phê, xong đứng dậy thanh toán hết tất cả 25K.
    - 3 người bỏ tiền, mỗi người 10K, tổng cộng là 10 x 3 = 30K.
    - Chủ quán trả lại 5K, người thứ 4 cầm 2K, chia lại cho 3 người còn lại mỗi người cầm 1K.
    - Tính ra 3 người kia mỗi người chỉ phải trả 9K (10K ban đầu trừ 1K chủ quán trả lại). (9K x 3) + 2K = 29K

    Chi tiết

Total: 63
Top