Tạp chí chuyển động số. Số 39: Robot chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Tạp chí chuyển động số. Số 39: Robot chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Robot chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic
15039/10

Tạp chí công nghệ thông tin

Tạp chí chuyển động số. Số 39: Robot chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Robot chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Bình luận

Top