Key: su dung mat khau

  • Sai ngữ pháp + sai chính tả = mật khẩu mạnh
  • Ngày sinh nhật, tên thú cưng, quê quán… ngày càng mất an toàn nếu người dùng chọn làm mật khẩu khi lên mạng. Theo các nhà nghiên cứu, bí quyết để tạo mật khẩu an toàn hơn là cố tình viết sai chính tả và ngữ pháp.

    Chi tiết

Total: 2
Top