Key: photoshop

  • 10 Free Cloud Brush photoshop - brush mây miễn phí cho photoshop
  • Trong bài viết này, mình giới thiệu 10 brush mây (cloud brush) miễn phí dành cho photoshop. Tất cả các brush này được lấy từ deviantART, đây là những brush đầy sáng tạo với đám mây. Thật tuyệt nếu các bạn vận dụng thành công vào tấm hình, trang web của mình!

    Chi tiết

Total: 114
Top