Key: google maps iphone

  • Google Maps cho iPhone và iPad
  • Ứng dụng bản đồ số Google Maps đã chính thức có mặt trên App Store vào 13/12/2012, sau khi bị Apple thay thế bằng Apple Maps trong hệ điều hành iOS 6 trên iPhone 5.

    Chi tiết

Total: 1
Top