Key: dinh nghia guru

  • Định nghĩa GuRu, guru nghĩa là gì?
  • Chúng ta thỉnh thoảng hay nghe: Chúng ta là GURU! Vậy Guru là gì? Ý nghĩa của cụm từ guru này nó thật sự như thế nào mà khi tra trên Vdict hoặc Baamboo vẫn chưa có định nghĩa ngắn gọn nào cho cái từ nhỏ bé này.

    Chi tiết

Total: 1
Top