Key: Google Gmail

  • Dùng Google Docs tìm kiếm thư dung lượng lớn trong Gmail
  • Gmail không hiển thị dung lượng fi le kèm nên khi hộp thư gần đầy muốn dọn dẹp, bạn không thể chọn giải pháp xóa bớt những thư có dung lượng “khủng”. Tuy nhiên có một giải pháp khá tiện lợi cho vấn đề này, đó là nhờ đến Google Docs.

    Chi tiết

Total: 3
Top