Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.5

Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.5

Khi bạn tạo một vùng chọn, thì phần hình ảnh không được chọn (non-selected area) được che đi (masked), tức là được bảo vệ trước các thao tác chỉnh sửa hình ảnh. Như vậy khi bạn tạo ra một bản che (mask), bạn đã cô lập và bảo vệ một số phần của hình ảnh trước các thao tác như: chỉnh sửa màu, áp dụng kính lọc (filter), tô vẽ...
28709/10

Giáo trình photoshop căn bản

Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.5

Khi bạn tạo một vùng chọn, thì phần hình ảnh không được chọn (non-selected area) được che đi (masked), tức là được bảo vệ trước các thao tác chỉnh sửa hình ảnh. Như vậy khi bạn tạo ra một bản che (mask), bạn đã cô lập và bảo vệ một số phần của hình ảnh trước các thao tác như: chỉnh sửa màu, áp dụng kính lọc (filter), tô vẽ...

A. Bản che đục (opaque mask) bảo vệ nền background và cho phép hiệu chỉnh con bướm

B. Bản che đục (opaque mask) bảo vệ con bướm và cho phép hiệu chỉnh nền background

C. Bản che nửa trong suốt (semitransparent mask) dùng để hiệu chỉnh nền background và một phần của con bướm

Chế độ Quick Mask

Chế độ Quick Mask cho phép chuyển vùng chọn thành một bản che tạm (temporary mask) để tiện việc chỉnh sửa vùng chọn. Sự tiện lợi trong việc chỉnh sửa vùng chọn như là một mask là ở chỗ bạn có thể sử dụng hầu hết các công cụ và filter của Photoshop để hiệu chỉnh mask. Mỗi khi bạn thoát khỏi chế độ Quick Mask, mask sẽ được chuyển trở lại thành vùng chọn.

Cách sử dụng:

- Vẽ phác một vùng chọn.
- Chọn nút Edit in Quick Mask mode trên thanh công cụ hoặc nhấn phím Q.

- Một cách mặc nhiên, khi đó vùng che (masked areas) sẽ được phủ bằng 50% của màu đỏ (red).

A.Chế độ chuẩn

B.Chế độ Quick Mask

C.Vùng chọn được biểu thị bằng màu trắng trên biểu tượng thu nhỏ trên Channels panel

D. Vùng không chọn được biểu thị bằng màu đen trên biểu tượng thu nhỏ trên Channels panel

- Để hiệu chỉnh mask, bạn có thể dùng các công cụ tô vẽ hoặc filter. Khi đó, màu foreground và background trên thanh công cụ được tự động chuyển thành đen và trắng. Tô với màu đen là để mở rộng vùng che và thu hẹp vùng chọn. Tô với màu trắng là mở rộng vùng chọn và thu hẹp vùng che. Tô với màu xám là để tạo vùng chọn nửa trong suốt (semi-transparent).

Để quay trở lại chế độ chuẩn (Standard mode), bạn chọn nút   trên thanh công cụ. Khi đó vùng chọn sẽ được hiện trở lại như bình thường.

A.Vùng chọn ban đầu và chế độ Quick Mask với màu lục tượng trưng cho vùng che

B.Tô với màu trắng trong chế độ Quick Mask để mở rộng vùng chọn

C.Tô với màu đen trong chế độ Quick Mask để thu hẹp vùng chọn

Lưu ý:
- Để chuyển đổi qua lại giữa 2 chế độ Standard mode   và Quick Mask mode   , bạn có thể bấm phím tắt (Q).

- Để đảo màu foreground color và backgound color, bạn bấm chuột vào biểu tượng   trên thanh công cụ hoặc bấm phím tắt (X).

- Vùng chọn tạo bởi chế độ Quick Mask chỉ là vùng chọn tạm thời. Để lưu vùng chọn này thành kênh alpha, bạn hãy sử dụng những cách đã tìm hiểu trong phần Lưu và nạp vùng chọn.

Thay đổi tùy chọn của Quick Mask

Muốn thay đổi các tùy chọn của chế độ Quick Mask, bạn bấm đúp chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ để hiển thị hộp thoại sau:

Mặc định 50% red tượng trưng cho vùng che (masked areas). Bạn có thể bấm chuột vào ô màu để thay đổi màu mặc định

Masked Areas: chọn tùy chọn này để định vùng che là đen (đục) và vùng chọn là trắng (trong suốt). Tô với đen để mở rộng vùng che; tô với trắng để mở rộng vùng chọn. Khi chọn tùy chọn này, nút Quick Mask trên thanh công cụ có dạng hình tròn màu trắng trên nền xám 

Selected Areas: chọn tùy chọn này để định vùng che là trắng (trong suốt) và vùng chọn là đen (đục). Tô với trắng để mở rộng vùng che; tô với đen mở rộng vùng chọn. Khi chọn tùy chọn này, nút Quick Mask trên thanh công cụ có dạng hình tròn màu xám trên nền trắng 

Mẹo: Để chuyển đổi qua lại giữa 2 tùy chọn Masked AreasSelected Areas của chế độ Quick Mask, bạn có thể nhấn giữ phím Alt và bấm chuột vào nút Quick Mask trên thanh công cụ.


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top