Giáo trình photoshop căn bản

Giáo trình photoshop căn bản

19/10

Giáo trình photoshop căn bản

 • Bài 5. Đồ họa căn bản với Photoshop CS4: Layers - P2
 • Trong Phần 1 của loạt bài về Layers, chúng ta đã có khái niệm lớp (layer), lớp nền (background layer), lớp chữ (type layer). Trong Phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về khái niệm lớp ảnh (image layer) và các thao tác căn bản trên layer.

  Chi tiết

 • Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.5
 • Khi bạn tạo một vùng chọn, thì phần hình ảnh không được chọn (non-selected area) được che đi (masked), tức là được bảo vệ trước các thao tác chỉnh sửa hình ảnh. Như vậy khi bạn tạo ra một bản che (mask), bạn đã cô lập và bảo vệ một số phần của hình ảnh trước các thao tác như: chỉnh sửa màu, áp dụng kính lọc (filter), tô vẽ...

  Chi tiết

 • Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.2
 • Trong Bài 4 - P.1 các bạn đã làm quen về khái niệm vùng chọn trong Photoshop và một số công cụ để tạo vùng chọn. Trong Phần 2 này, các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm hai công cụ để tạo vùng chọn và một số thao tác trên vùng chọn.

  Chi tiết

 • Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.1
 • Khi sử dụng Photoshop, người sử dụng thường có nhu cầu chỉnh sửa chỉ trên một phần nào đó của hình ảnh, thay vì trên toàn bộ hình ảnh. Photoshop cung cấp cho bạn nhiều cách thức để tạo ra một vùng chọn (selection). Vùng chọn là tập hợp các điểm ảnh (pixels) sẽ chịu tác động của những thao tác mà bạn thực hiện.

  Chi tiết

Total: 14
Top