SQL injection, cách tấn công website, chiếm quyền kiểm soát của hacker bằng kỹ thuật SQLi

SQL injection, cách tấn công website, chiếm quyền kiểm soát của hacker bằng kỹ thuật SQLi

Như đã trình bày ở bài SQL injection là gì? đây là một kỹ thuật tấn công phổ biến, mà phần lớn các website ở Việt Nam phải hứng chịu bởi kỹ thuật lập trình yếu kém của nhà phát triên web. Chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về SQL injection nhé!
46289/10

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

SQL injection, cách tấn công website, chiếm quyền kiểm soát của hacker bằng kỹ thuật SQLi

Như đã trình bày ở bài SQL injection là gì? đây là một kỹ thuật tấn công phổ biến, mà phần lớn các website ở Việt Nam phải hứng chịu bởi kỹ thuật lập trình yếu kém của nhà phát triên web. Chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về SQL injection nhé!

Ghi chú: Nếu bạn không phải là người am hiểu về SQL, không am  hiều về lập trình thì đừng nên tham khảo bài này! Nội dung bài viết là giới thiệu, trình bày kết quả khi hacker thực hiện kỹ thuật SQL injection nhằm tấn công website của bạn.

Trước hết, chúng ta phải hiểu về 1 câu lệnh trong SQL gọi là Union. Các bạn lênh ông google tìm hiểu  hoặc  vào đây để tìm xem bài viết về vấn đề này nhé.

Đang cập nhật

Xem thêm: SQL injection là gì?


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top