Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

19/10

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

  • Bảo mật website – ý thức admin - người gát đền cho website của bạn
  • Trong những năm gần đây, website được phát triển với tốc độ rất nhanh tại Việt Nam nhưng thực tế các admin vẫn chưa quan tâm đúng mức về vấn đề bảo mật mà chỉ chú trọng vào hình thức và nội dung của website, do vậy có rất nhiều trường hợp website bị tấn công hay mất dữ liệu vì những lỗi bảo mật rất phổ biến, chúng ta cùng xem các lỗi này và có giải pháp để website chúng ta an toàn đến trên 80%.

    Chi tiết

Total: 47
Top