Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

19/10

Bảo mật - Bảo mật ứng dụng web

  • Bảo mật dữ liệu cho website PHP sử dụng Share host linux
  • Ngày nay các ứng dụng web với mã nguồn mở phát triển rất mạnh, trong đó đặc biệt phổ biến là PHP – MySQL. Nhưng công nghệ phát triển đồng thời kéo theo những “tin tặc” trẻ luôn muốn khẳng định mình sau khi xem những hướng dẫn tấn công, khai thác lỗi đầy rẫy trên các forum hacker.

    Chi tiết

  • How to view Log DirectAdmin - Error log
  • Để xem log trên direct admin, chúng ta có thể tham khảo các vị trí như trong nội dung. Ví dụ: Muốn xem tất cả domain trên cùng server, chúng ta có thể vào: dir /var/log/httpd/domains/ -ao, hoặc xem path của domain: cat /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log ...

    Chi tiết

Total: 47
Top