Bài 4. Vùng chọn trong Photoshop - P.1

Khi sử dụng Photoshop, người sử dụng thường có nhu cầu chỉnh sửa chỉ trên một phần nào đó của hình ảnh, thay vì trên toàn bộ hình ảnh. Photoshop cung cấp cho bạn nhiều cách thức để tạo ra một vùng chọn (selection). Vùng chọn là tập hợp các điểm ảnh (pixels) sẽ chịu tác động của những thao tác mà bạn thực hiện.

Khi một vùng chọn được tạo ra trong Photoshop, biên của vùng chọn sẽ được thể hiện bằng một đường chấm chấm nhấp nháy trông giống như một đàn kiến đang đi diễu hành (marching ants).

(1) Vùng không chọn (non-selected area)
(2) Vùng chọn (selected area)
(3) Vùng chọn được biểu diễn bằng “đàn kiến đang đi diễu hành”

I. Các công cụ tạo vùng chọn

Để tạo vùng chọn, Photoshop cung cấp cho bạn những công cụ sau:

1. Công cụ Rectangular Marquee   (phím tắt là chữ M): dùng để tạo vùng chọn có dạng hình chữ nhật.

2. Công cụ Elliptical Marquee  : dùng để tạo vùng chọn có dạng hình ê-líp.

Cách sử dụng 2 công cụ này:

– Chọn công cụ   hoặc 

– Nhấn giữ và kéo chuột và từ 1 góc sang góc đối diện để tạo nên vùng chọn hình chữ nhật hoặc ê-líp.

Cả 2 công cụ trên đều vẽ từ 1 góc đến góc đối diện

 

Nhấn giữ phím Alt để vẽ vùng chọn xuất phát từ tâm (hình bên phải)

 

Nhấn giữ phím Shift để vẽ vùng chọn hình vuông hoặc hình tròn

3. Công cụ Single Row Marquee   : cho phép tạo vùng chọn bao gồm những điểm ảnh nằm trên đường thẳng ngang.

4. Công cụ Single Column Marquee   : cho phép tạo vùng chọn bao gồm những điểm ảnh nằm trên đường thẳng dọc.

5. Công cụ Lasso   (phím tắt là chữ L): cho phép tạo vùng chọn bằng vẽ tự do.

Cách sử dụng:

– Chọn công cụ 

– Nhấn giữ chuột và rê theo biên của phần hình ảnh mà bạn cần chọn. Khi thả chuột ra, Photoshop sẽ tự động nối điểm đầu và điểm cuối lại để tạo thành vùng chọn.

Trường hợp muốn vẽ vùng chọn bằng những đoạn gấp khúc thì nhấn thêm phím Alt.

Công cụ Lasso dùng để chọn phần hình ảnh không có dạng hình học thông thường

6. Công cụ Polygon Lasso  : dùng những đoạn gấp khúc để tạo thành vùng chọn có dạng đa giác.

Cách sử dụng:

– Chọn công cụ 

– Bấm chuột vào 1 điểm đầu tiên trên biên của phần hình ảnh mà bạn cần chọn. Thả chuột ra, di chuyển chuột đến 1 vị trí kế tiếp trên biên của phần hình ảnh cần chọn, rồi bấm chuột để xác định điểm thứ 2. Đoạn gấp khúc đầu tiên đã được tạo ra. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi đi qua toàn bộ phần hình ảnh mong muốn. Để tạo thành vùng chọn, bạn cần nối điểm cuối trùng với điểm đầu tiên, hoặc bấm đúp chuột để Photoshop để tự động nối điểm đầu và điểm cuối của đường gấp khúc lại.

7. Công cụ Magnetic Lasso   : cho phép tạo vùng chọn bằng cách tự động dò tìm biên giữa những vùng có màu sắc phân biệt trên hình ảnh.

Cách sử dụng:

– Chọn công cụ 

– Bấm chuột vào 1 điểm đầu tiên trên biên của phần hình ảnh mà bạn cần chọn. Thả chuột ra, di chuyển chuột dọc theo biên của phần hình ảnh cần chọn. Dựa trên sự tương phản của hình ảnh, Photoshop sẽ tự động vẽ những điểm định vị (fastening points) trên đường mà chuột đã đi qua. Để tạo thành vùng chọn, bạn cần nối điểm cuối trùng với điểm đầu tiên, hoặc bấm đúp chuột để Photoshop để tự động nối điểm đầu và điểm cuối lại.

Các điểm định vị sẽ tạo nên vùng chọn

Trên thanh tùy chọn (Options bar)  có các tùy chọn cho công cụ này như sau:

a.Feather:  làm mờ (blur) biên của vùng chọn bằng cách tạo ra một ranh giới chuyển tiếp (transition boundary) giữa vùng chọn và những điểm ảnh xung quanh. Việc làm mờ này sẽ làm mất chi tiết của những điểm tại biên của vùng chọn. Tuy nhiên, bạn chỉ thấy tác dụng của Feather khi dời nội dung vùng chọn sang một hình ảnh khác hoặc tô màu vào vùng chọn.

Hãy xem ví dụ sau. Ta chọn một vùng chọn bao quanh bông hoa với các giá trị Feather khác nhau. Sau đó dời (move) hoặc dán (paste) bông hoa sang một hình ảnh khác.

 

A. Ảnh gốc - B. Feather=0 - C. Feather=10 - D. Feather=30

b.Anti-aliased: chọn tùy chọn này để biên của vùng chọn được trơn, dịu, không bị răng cưa. Khi đó Photoshop làm dịu sự chuyển tiếp màu giữa những điểm ảnh biên (edge pixels) với những điểm thuộc nền của hình ảnh (background pixels).

Có chọn Anti-aliased

c. Width (1 - 256 pixels): xác định khoảng cách tự động dò tìm biên.

d. Contrast (1% - 100%): xác định độ nhạy trong việc dò tìm biên của công cụ này. Giá trị lớn của Contrast chỉ cho phép dò tìm biên của những hình ảnh có độ tương phản cao. Giá trị nhỏ của Contrast cho phép dò tìm biên của những hình ảnh có độ tương phản thấp.

e. Frequency (0 - 100): xác định tần số xuất hiện của các điểm định vị trên vùng chọn.